Буры по бетону SDS-PLUS

  Бур SDS-PLUS 4х110 мм по бетону
  STRONG
  50 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 4х160 мм по бетону
  STRONG
  60 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 5х110 мм по бетону
  STRONG
  50 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 5х160 мм по бетону
  STRONG
  60 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 5х210 мм по бетону
  STRONG
  80 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 6х110 мм по бетону
  STRONG
  50 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 6х160 мм по бетону
  STRONG
  60 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 6х210 мм по бетону
  STRONG
  80 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 6х260 мм по бетону
  STRONG
  110 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 6х310 мм по бетону
  STRONG
  120 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 6х350 мм по бетону
  STRONG
  150 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 7х160 мм по бетону
  STRONG
  65 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 7х210 мм по бетону
  STRONG
  95 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 8х110 мм по бетону
  STRONG
  60 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 8х160 мм по бетону
  STRONG
  65 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 8х210 мм по бетону
  STRONG
  100 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 8х260 мм по бетону
  STRONG
  115 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 8х310 мм по бетону
  STRONG
  130 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 8х350 мм по бетону
  STRONG
  170 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 8х410 мм по бетону
  STRONG
  220 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 8х460 мм по бетону
  STRONG
  250 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 8х600 мм по бетону
  STRONG
  350 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 8х800 мм по бетону
  STRONG
  510 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 10х110 мм по бетону
  STRONG
  65 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 10х160 мм по бетону
  STRONG
  75 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 10х210 мм по бетону
  STRONG
  105 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 10х260 мм по бетону
  STRONG
  125 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 10х310 мм по бетону
  STRONG
  140 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 10х350 мм по бетону
  STRONG
  200 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 10х410 мм по бетону
  STRONG
  250 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 10х460 мм по бетону
  STRONG
  300 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 10х600 мм по бетону
  STRONG
  400 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 10х800 мм по бетону
  STRONG
  545 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 10х1000 мм по бетону
  STRONG
  780 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 12х110 мм по бетону
  STRONG
  70 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 12х160 мм по бетону
  STRONG
  80 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 12х210 мм по бетону
  STRONG
  120 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 12х260 мм по бетону
  STRONG
  135 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 12х310 мм по бетону
  STRONG
  160 руб. / за шт.
  Бур SDS-PLUS 12х350 мм по бетону
  STRONG
  250 руб. / за шт.